Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ารับโล่เกียรติคุณให้การสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
สสร. แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คู่มือผู้ใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด
ประกาศ เรื่อง แจ้งตัวเเทนจำหน่ายสลากให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามเเนวทางการตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายตลอดอายุสัญญา
สำนักงานสลากแถลง “ข้อสรุปในการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ตามโร้ดแมป ระยะที่ 3”
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2562
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2562
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม
แจ้งรายชื่อผู้ทียังไม่ได้รับสลากโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2562
ประกาศสำนักงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2562
ประกาศสำนักงาน เรื่องการปรับเปลี่ยนวันจ่ายสลากให้กับผู้ที่จองสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เฉพาะงวดวันที่ 1 มีนาคม 2562
รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
Checklist ผลกระทบและความคุ้มค่า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ในงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ตั้งแต่เวลา 14.30 เป็นต้นไป รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และ LINE TODAY เท่านั้น สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้เป็นหลักฐานในการเข้ารับชม กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร 25 ธันวาคม 2561
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมงานครบรอบวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปีที่ 55
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มีนาคม 2562
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มีนาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์