Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> การจำหน่าย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดการจำหน่าย ข่าว/บทความทั้งหมด
การจำหน่าย
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายสลาก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายสลาก
การใช้หนังสือมอบอำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
เหตุผลในการมอบอำนาจรับสลากของ ตัวแทนรายย่อยทั่วไป/คนพิการ และนิติบุคคล
หลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจรับสลาก
บทลงโทษ
ตัวแทนจำหน่าย
คุณสมบัติตัวแทนจำหน่าย
กระบวนการรับสลากส่วนกลาง
กระบวนการส่งสลากส่วนภูมิภาค
กระบวนการมอบอำนาจ

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์