Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5  

 
 
   

 
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ศูนย์การค้าสลากไทย (11/11/2558)

ข่าวประกาศ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (17/11/2558)

ตัวแทนจำหน่ายประเภท สมาคม มูลนิธิ องค์กร (คนพิการ) พร้อมมูลค่าหลักประกันสัญญา (ทบทวนใหม่) (12/11/2558)

แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (11/11/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมถวายพระ 5 ธันวาคม 2558 (11/11/2558)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (10/11/2558)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนกลาง และสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (30/10/2558)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค (30/10/2558)

แบบฟอร์ม สล.136 แผนที่แสดงสถานที่จำหน่ายสลาก การทำสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (29/10/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมโครงการรณรงค์รักษาสิทธิ์ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (29/10/2558)

 
   

 
 
   
ตรวจผลรางวัล
 
โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
 
การมอบอำนาจรับสลาก
การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น
หลักเกณฑ์การบริจาคและสนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ
ภาพตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด