Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5     6  

 
 
   

 
ประกาศ สหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่องรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561 (21/02/2561)

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2561 (15/02/2561)

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 2 และ 16 พฤษภาคม 2561 (15/02/2561)

ประกาศ สหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงินและบัญชี (12/02/2561)

ประกาศ สหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (31/01/2561)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา (30/01/2561)

 
   
 

 
 
   

ตรวจผลรางวัล

ตรวจสลากด้วยเลขบาร์โค้ด

โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดส่งสลากคนพิการทางไปรษณีย์
 

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด