Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5  

 
 
   

 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่จังหวัดพิษณุโลก (05/10/2558)

รายชื่อสาขาของธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้บริการพิเศษวันที่ 3 ต.ค. เวลา 8.30 น. (01/10/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประชาสัมพันธ์ “โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่จังหวัดเชียงใหม่ (23/09/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประชาสัมพันธ์ “โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่จังหวัดอุดรธานี (23/09/2558)

ข่าวฝากธนาคารกรุงไทย (22/09/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 พฤศจิกายน 2558 (21/09/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 1 และ 16 พฤศจิกายน 2558 (21/09/2558)

ประกาศสำนักงาน เรื่อง การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (15/09/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประชาสัมพันธ์ “โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (14/09/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่สำรวจราคาสลาก ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (14/09/2558)

 
   

 
 
   
ตรวจผลรางวัล
 
โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
 
การมอบอำนาจรับสลาก
การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น
หลักเกณฑ์การบริจาคและสนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ
ภาพตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจ
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด