Thai English facebook YouTube


    1  

 
 
   

 
ประกาศสำนักงานฯ เรื่องการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่ 2 (29/01/2559)

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (26/01/2559)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดวันที่ 1,16 มีนาคม 2559 (21/01/2559)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดวันที่ 1,16 มีนาคม 2559 (21/01/2559)

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค. การประเมินพฤติกรรมและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (07/01/2559)

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (04/01/2559)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/12/2558)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ (ส่วนกลาง) งวดวันที่ 1,16 กุมภาพันธ์ 2559 (23/12/2558)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ (ส่วนภูมิภาค) งวดวันที่ 1,16 กุมภาพันธ์ 2559 (23/12/2558)

ประกาศเรื่อง ปรับเปลี่ยนวันจ่ายสลากให้กับผู้จองสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2559 โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรับบาล (18/12/2558)

 
   

 
 
   

ตรวจผลรางวัล

โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองภาษีฯ สำหรับนิติบุคคล

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายกลุ่ม 1 และ 2

การมอบอำนาจรับสลาก

การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น

หลักเกณฑ์การบริจาคและสนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ

ภาพตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน


 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด