Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5  

 
 
   

 
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (29/07/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงพื้นที่สำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมประชุมตัวแทนผู้จำหน่าย ณ จังหวัดอุดรธานี (28/07/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเลื่อนเวลาการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 (27/07/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กันยายน 2558 (23/07/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กันยายน 2558 (23/07/2558)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบเป็นผู้ประกอบการอาหารในศูนย์อาหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (22/07/2558)

แจ้งออกสลากสลากงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี (22/07/2558)

ประกาศ เรื่อง การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลทดแทนสลากบำรุงการกุศล (20/07/2558)

 
   

ตรวจผลรางวัล

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

การมอบอำนาจรับสลาก
การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น
หลักเกณฑ์การบริจาคและสนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง
ตรวจสอบผลการสุ่มจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีสำรองขอรับการจัดสรรสลาก

 
 
   

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด