Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5  

 
 
   

 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงตัวพร้อมทำบันทึกข้อตกลงจำหน่ายสลากบำรุงการกุศล (03/07/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดกิจกรรมรักการอ่านและเปิดห้องสมุด (02/07/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมมอบเงินแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน บ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี (02/07/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (30/06/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม 2558 (แก้ไข) (29/06/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม 2558 (19/06/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวเรื่อง “มาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา” (19/06/2558)

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง“โครงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.” (15/06/2558)

 
   

ตรวจผลรางวัล

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น

สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง

ตรวจสอบผลการสุ่มจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีสำรองขอรับการจัดสรรสลาก


 
 
   

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด