Thai English facebook YouTube


    1  

 
 
   

 
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงาสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2559 (08/04/2559)

ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(ฉบับที่ 3) (29/04/2559)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเลื่อนการออกสลากงวดประจำวันที่ 1 พ.ค. 2559 (29/04/2559)

ประกาศเรื่อง คุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (28/04/2559)

ประกาศเรื่อง กำหนดการจ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (สลากจอง) (28/04/2559)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนกลาง)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มิถุนายน 2559 (25/04/2559)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนภูมิภาค)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 มิถุนายน 2559 (25/04/2559)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ ๗๗ ปี (12/04/2559)

ประกาศเรื่อง การจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 (เป็นกรณีพิเศษ) (05/04/2559)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 (23/03/2559)

 
   

 
 
   

ตรวจผลรางวัล

โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองภาษีฯ สำหรับนิติบุคคล

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายกลุ่ม 1 และ 2

การมอบอำนาจรับสลาก

การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น

หลักเกณฑ์การบริจาคและสนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ

ภาพตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน


 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด