Thai English facebook YouTube


    1     2     3  

 
 
   

 
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2559 (08/04/2559)

VTR สรุปผลการดำเนินงาน 1 ปี คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (1 พ.ค. 58 - 1 พ.ค. 59) (27/05/2559)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสัมมนาวิชาการกับสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APLA) ประจำปี 2559 (24/05/2559)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเดินทางไปออกสลากสัญจรในงวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (24/05/2559)

ประกาศขอรับหลักประกันคืน เมื่อพ้นภาระผูกพันตั้งแต่งวดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงงวดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีหนังสือค้ำประกัน สามารถรับหลักประกันคืนได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน๒๕๕๙ เป็นต้นไป (19/05/2559)

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการต่อสัญญาใหม่นิติบุคคล (17/05/2559)

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการต่อสัญญาใหม่บุคคลทั่วไป และผู้พิการ (17/05/2559)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนกลาง)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2559 (16/05/2559)

ประกาศวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(ส่วนภูมิภาค)งวดประจำวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2559 (16/05/2559)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (13/05/2559)

 
   

 
 
   

ตรวจผลรางวัล

โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์


 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด