(งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

449764 734   552 925   158 55
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :