(งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

174055 884   625 800   127 29
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :