(งวดประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

927800 625   999 054   076 09
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :