(งวดประจำวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

506260 101   164
973   495
38
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 17 หมายเลข 506260
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 58 หมายเลข 506260
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :