(งวดประจำวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

739229 273   654 076   526 60
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :