Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง เหลืองอร่าม ถวายพ่อของแผ่นดิน”

วันที่ 29/09/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง เหลืองอร่าม ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยได้มีการปลูกและประดับตกแต่งดอกดาวเรืองบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์