Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ รับโล่เกียรติคุณของกองทัพบก

วันที่ 13/01/2563 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมรับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ ของกองทัพบกแบบบูรณาการในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ปี 2562 ในพิธีปิดกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยมีนางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์