Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนวันออกรางวัลเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

วันที่ 06/05/2554 กองประชาสัมพันธ์
เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเลื่อนวันออกรางวัลเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันดังกล่าวด้วย หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์