Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 15/02/2556

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่ง รัฐบาลได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่งวดประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลาก กินแบ่งรัฐบาลได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่งวดประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. รวมทั้งสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

คำสำคัญ : ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์