สำนักงานสลากฯ >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อหมึกพิเศษป้องกันการปลอมแปลงสีส้มเปลี่ยนสี จำนวน 1,730 กิโลกรัม โดยวิธีพิเศษ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR )และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปิดสัน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กระดาษปอนด์สีขาว 60 แกรม ขนาด 24 นิ้ว X 35 นิ้ว
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียประจำอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต จำนวน 280 ห้อง
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ SAP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสำนักนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศราคากลางการจัดซื้อตู้ควบคุมการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งณ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ
เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ SAP จำนวน 2 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับแต่งสภาพพื้นที่การใช้งานอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งานปรับปรุงส่วนออกรางวัล และงานปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติงาน จำนวน 1 โครงการ
ประกาศสอบราคาซื้อลวดเย็บสลาก จำนวน ๒,๐๐๐ ม้วน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
ประกาศเปิดเผยข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๓)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,400 รีม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศจ้างผู้ควบคุมงานโครงการจ้างปรับสภาพแวดล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่นำไปใช้ที่สำนักงานฯ (สนามบินน้ำ)
ประกาศเปิดเผยร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการถรับ - ส่งพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน ๑๐,๘๐๐ ม้วน
ประกาศยกเลิกการจ้างผู้ควบคุมงานโครงการจ้างปรับสภาพแวดล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมช่องทิ้งขยะและทาสีผนังภายนอกอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต จำนวน 1 รายการ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง


ข้อมูลได้มาจาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล