สำนักงานสลากฯ >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้ทึบแบบคอนเทนเนอร์ และลิฟต์ยกของท้ายประตูแบบไฮโดรลิค จำนวน 2 คัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเคลือบเคมี จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 15 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว 60 แกรม หน้ากว้าง 15 นิ้ว จำนวน 5,000 กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาวชนิดม้วน 70 แกรม หน้ากว้าง 13 นิ้ว จำนวน 5,600 กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า)
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อตู้นิรภัย จำนวน 7 ตู้ พร้อมแผ่นเหล็กกระจายน้ำหนัก จำนวน 8 แผ่น
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อเวทีสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ จำนวน 10 ชุด พร้อมชุดตกแต่งและบันไดข้าง จำนวน 2 ชุด
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องสอบราคาซื้อรถไฟฟ้า รุ่น 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องสอบราคาซื้อวิทยุมือถือกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 38 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ราคากลางในการจ้างซ่อมแซมเครื่องสร้างภาพฟิล์มพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียประจำอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต จำนวน 280 ห้อง
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSLR) แบบ (Full frame) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น พร้อมปรับปรุงพื้นที่อาคารรักษาความปลอดภัยเดิม
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้ว จำนวน 76 ถัง พร้อมติดตั้ง
ประกาศขายทอดตลาดเศษกระดาษฝอยเสียที่ไม่ใช้แล้ว และแกนกระดาษม้วน ประจำปี 2557
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว 60 แกรม หน้ากว้าง 15 นิ้ว จำนวน 5,000 กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า)
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษเคลือบเคมี จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาวชนิดม้วน 70 แกรม หน้ากว้าง 13 นิ้ว จำนวน 5,600 กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า) ไม่รวมน้ำหนักแกนและสิ่งห่อหุ้ม
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น พร้อมปรับปรุงพื้นที่อาคารรักษาความปลอดภัยเดิม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง (แบบตั้งพื้น)


ข้อมูลได้มาจาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล